Visie

Nieuwkomersschool De Wereld biedt alle nieuwkomers in de Duin- en Bollenstreek een;

· veilige omgeving om van daaruit tot leren te komen.

· lesaanbod dat zich richt op de kennismaking met de Nederlandse taal en maatschappij.

· ontmoetingsplek waar zij met elkaar en van elkaar leren, waar aandacht is voor persoonlijke  ontwikkeling en waar hun zelfvertrouwen groeit.

 

De Nieuwkomersschool De Wereld wil een school zijn waar kinderen met veel plezier naar toe gaan, waar gewerkt wordt aan basisvaardigheden, kennis van de wereld en persoonsvorming en waar ieder kind zich veilig, gezien en gehoord voelt. Een school waar de kinderen, ouders én het team vanuit verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid samen werken aan de toekomst van onze leerlingen.