Bibliotheek

Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek met een jeugdabonnement. Op https://www.bibliotheekbollenstreek.nl leest u meer informatie.


VoorleesExpress

Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang gaat een vrijwilliger met hen, en hun ouders, aan de slag met taal en (voor)lezen. Samen met de ouders streven zij ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen. Meer informatie kunt u vinden op https://voorleesexpress.nl/locatie/bollenstreek