Missie

Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht om nieuwkomers in een veilige omgeving kennis en cultuuraspecten bij te brengen van de Nederlandse samenleving. Een plek waar het leren van de Nederlandse taal de rode draad is, waar kinderen een groei doormaken door aandacht en ontwikkeling en waar kinderen leren samenwerken en vriendschappen opbouwen. Een jaar waarin kinderen voldoende leren om te kunnen doorstromen naar het reguliere basisonderwijs.