Welkom bij

"De Wereld"

Nieuwkomersschool

Duin- en Bollenstreek

 

In de Duin- en Bollenstreek werken schoolbesturen en gemeenten samen aan een duurzaam en kwalitatief goed aanbod voor onderwijs aan nieuwkomers. Onder nieuwkomers verstaan we alle kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen en geen Nederlands spreken. Gezamenlijk is overeengekomen dat Sophia Scholen het nieuwkomersonderwijs verzorgt voor de hele regio.

Wij bieden onderwijs aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn. Wij bieden hen de juiste kennis en handvatten in een veilige omgeving, zodat zij kunnen doorstromen naar een reguliere basisschool.

Kennis maken? Neem gerust contact met ons op via directie.dewereld@sophiascholen.nl.