Doel

Het doel van de Taalklassen op Nieuwkomersschool De Wereld is om kinderen in ongeveer één jaar voldoende (basis)kennis van de Nederlandse taal bij te brengen, zodat zij kunnen starten op een Nederlandse school. Een groot deel van onze tijd richt zich op het leren spreken en lezen van de Nederlandse taal. Kinderen moeten de mondelinge en schriftelijke taal voldoende beheersen om in een groep te kunnen functioneren.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om zelfvertrouwen, een zelfstandige werkhouding en het gevoel van verantwoordelijkheid voor eigen prestaties te ontwikkelen. Dit doen wij door de kinderen een programma op maat te bieden afhankelijk van de moedertaal, schoolhistorie en leeftijd. Vanaf de eerste dag werkt het kind op een eigen leerlijn met vooraf bepaalde streefdoelen.